سینک ظرفشویی الماس

فیلتر توسط
نگین الماس
2,079,000 2,310,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,295,000 2,550,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,998,000 2,220,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,457,000 2,730,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : توکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 * 122 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,529,000 2,810,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : توکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 * 122 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,818,000 2,020,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : توکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 50 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,385,000 2,650,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,530,000 1,700,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : توکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 * 80 سانتیمتر عمق لگن : 18.5 سانتیمتر تعداد لگن : 1 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,908,000 2,120,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : توکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 *100 سانتیمتر عمق لگن : 17 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,791,000 1,990,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 60 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,773,000 1,970,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 80 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 1 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,917,000 2,130,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,575,000 1,750,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 50 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,899,000 2,110,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,286,000 2,540,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,413,000 1,570,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 * 50 سانتیمتر عمق لگن : 17 سانتیمتر تعداد لگن : تک لگن سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,322,000 2,580,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 50 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 لگن سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,881,000 2,090,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 80 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 لگن سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
2,538,000 2,820,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 120 سانتیمتر عمق لگن : 16.5 سانتیمتر تعداد لگن : 2 لگن سینی :  جا مایع : 
نگین الماس
1,998,000 2,220,000
10%-
ویژگی های منحصر به فرد محصول: نوع نصب : روکار رنگ : نقره ای نوع سینک : نیمه فانتزی جنس : استیل 304 ضد زنگ ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر ابعاد : 60 * 100 سانتیمتر عمق لگن : 17 سانتیمتر تعداد لگن : تک لگن سینی :  جا مایع : 

ممکن است گاهی بخواهید تغییرات جدیدی در خانه و آشپزخانه خود ایجاد کنید.مثلا دست به تغییر دکوراسیون منزل زده و آشپزخانه خود را مجدد بچینید.از نو سینک ظرفشویی بخرید یا در پیج های اینستاگرامی به دنبال خرید گاز جدید و حتی هود آشپزخانه باشید.به هر حال هر تغییری در فضای آشپزخانه می تواند سودمند باشد.تعویض یا خرید سینک آشپزخانه می تواند یکی از چالش های شما در این اقدام باشد.طبیعتا علاقمندید با صرف هزینه اندک بهترین خرید و باکیفیت ترین سینک را تهیه کنید.اگر در پی خرید سینک ظرفشویی ارزان باشید پیشنهاد  کیچن کیت  به شما خرید سینک ظرفشویی الماس است.

سینک ظرفشویی نگین الماس :

بازسازی مجدد آشپزخانه هزینه های اضافه و تازه دارد. بسیاری از این هزینه ها غالبا پس از شروع برنامه های بازسازی یکی پس از دیگری نمایان می شوند.حال ممکن است در مدیریت هزینه ها صلاحدیدهایی داشته باشید تا علاوه بر خرید بهترین سینک ظرفشویی ، بودجه معقولی نیز صرف کنید.قبل از خرید سینک بهتر است سری به کاتالوگ سینک های الماس بزنید.نگین الماس یک شرکت ایرانی و نام آشناست که عمده ترین فعالیت های حرفه ای خود را به تولید و توزیع سینک های باکیفیت پرداخته است.
معروفیت این برند بیشتر شامل انواع سینک ظرفشویی ارزان بوده که ضمن برقراری کیفیت قیمت مناسب تری نیز دارند.

خرید سینک ظرفشویی Almas:

سینک الماس دارای انواع متنوعی از سینک های مرغوب،عمیق و معمولی است. جای نگرانی وجود ندارد که می توانید از میان انواع این سینک ظرفشویی الماس نهایتا بهترین سینک با قیمت مناسب را انتخاب کنید.در ادامه به معرفی انواع مختلف سینک های Almas می پردازیم:

سینک نیمه فانتزی الماس :

شرکت الماس در میان انواع سینک ظرفشویی خود دارای نوع سینک نیمه فانتزی است.این سینک ها از نظر جایگاه و رتبه یک درجه بالاتر از سینک های معمولی قراردارند.اما در مقابل سینک های فانتزی رتبه پایین تری کسب می کنند.غالبا ضخامات ورق 5 تا 6 دهم داشته و دارای لگن های کم عمق هستند.عمق این سینک ها معمولا تا 17 سانتیمتر می باشد.سینک های نیمه فانتزی الماس در دو نوع زیر در بازار یافت می شوند:

سینک فانتزی الماس :

سینک ظرفشویی فانتزی الماس از جمله سینک های مرغوب این برند به شمار می آید.این سینک ها از نظر ضخامت ورق و همچنین عمق لگن تفاوت بالایی نسبت به سینک های نیمه فانتزی الماس دارند.معمولا ضخامت ورق این سینک ها 6 تا 7 دهم است و عمق لگن در آنها از 18.5 شروع شده و تا عمق زیاد 22 ادامه می یابد.
هدف اصلی نگین الماس در تولید این سینک ها ارائه کیفیت بالاست به طوریکه نظر مشتریان جلب شود.این سینک ها در دو نوع زیر ساخته شده اند:

سینک معمولی :

نگین الماس در سبد محصولات خود نوع دیگری از سینک ها را تحت عنوان سینک معمولی توزیع می کند. همانطور که از نام این سینک ها پیداست از نظر کیفیت در سطح معمولی قرار دارند و برای آشپزخانه های قدیمی که از چیدمان سنتی و نه چندان پیچیده ای بهره می برند مناسب اند.این سینک ها با ضخامت ورق 4 دهم و عمق لگن 14 سانتیمتر در بازار موجودند. سینک های معمولی الماس در دو نوع زیر توزیع می شوند:

  • سینک معمولی توکار الماس
  • سینک معمولی روکار الماس

سینک زیرکورین الماس:

در میان سینک های ظرفشویی نمونه های جدید همچون سینک گرانیتی یا سینک زیرکورین ورود کرده اند.شرکت الماس برای همگامی با ارائه محصولات جدید سینک های زیر کورین خود را با قابلیت نصب زیر کورین معرفی کرده است.این سینک ها زیرلبه های کابینت پیچ شده و ظاهر شیک و زیبایی به آشپزخانه می دهند .غالبا با ضخامت ورق 0.7 به بالا ارائه شده و با لگن های عمیق همراه هستند.

قیمت سینک ظرفشویی الماس:

سینک های موجود در بازار در طیف قیمتی متنوعی ارائه شده اند . آنچه الماس (Almas) را در حوزه سینک ظرفشویی متمایز کرده است قیمت سینک ظرفشویی الماس است.این برند کیفیت خوبی را در رنج قیمتی پایین ارائه کرده و به همین دلیل در بازار تجهیزات آشپزخانه پرفروش هستند. رقابت این برند بیشتر با سینک های ظرفشویی استیل البرز ادامه دار بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای این برند باشد.

لیست قیمت سینک های روکار و توکار الماس:

الماس (Almas) تنوع و کیفیت را با معرفی لیست محصولات نگین الماس تکمیل کرده است.این برند بیش از 100 محصول با قیمت های متنوع از رنج قیمتی پایین ،متوسط و رده بالا ارائه کرده است.بنابراین شاهد لیست قیمت سینک های روکار و توکار و درصد تخفیف از سمت نمایندکی خواهیم بود. 

تمایندگی فروش سینک نگین الماس؛ نمایندگی الماس در شهر کرج

بورس لوازم خانگی با محصولات متفرقه و حتی برند احاطه شده است. آنچه که هنگام خرید محصولات نگین الماس اهمیت می یابد خرید سینک ظرفشویی الماس از دفتر نمایندگی مرکزی آن است.طبیعتا دفتر های پخش به مراتب قیمت های منصفانه تر و بی واسطه تری خواهند داشت.بازرگانی صالحی به عنوان نمایندگی فروش سینک های الماس در کرج قیمت های استثنائی و درصد تخفیف بالاتری را فراهم کرده است.پیشنهاد می کنیم اگر به دنبال تنوع سینک های ارزان روکار و توکار هستید سری به محصولات نگین الماس بزنید و یا با مراجعه حضوری به فروشگاه کیچن کیت در شهر کرج بهترین خرید را تجربه نماید.

ادامه مطلب

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / عضویت